Grabowska-Lepczak, Izabella. 2021. „Rola Edukacji W kształtowaniu Bezpiecznych Zachowań I Postaw W Aspekcie zrównoważonego Rozwoju ”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 7 (1). https://doi.org/10.34739/dsd.2021.01.09.