Szydlik, Adrian. 2017. „Karnoprawny Aspekt przestępstw Przeciwko obronności I bezpieczeństwu”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 3 (2):178-88. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/232.