Siemiątkowski, Jakub. 2017. „Obronność Polski W myśl środowisk republikańskich W świetle Publicystyki Pism "Rzeczy Wspólne" I «Nowa Konfederacja»”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 3 (2):161-77. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/228.