Smaga, Daniel. 2017. „Specyfika Zadań Straży Granicznej I służby Celnej Jako Formacji zwalczających Terroryzm”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 3 (2):151-60. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/225.