Nowak, Piotr. 2017. „«Ład Postlizboński» W Europie”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 3 (2):100-111. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/222.