Niczyporuk-Chudecka, Izabela. 2017. „Instytucja Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych W Ramach Stanu Wojennego - Historia I współczesność”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 3 (2):88-99. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/221.