Kanar, Mirosława. 2017. „Poczucie bezpieczeństwa wśród społeczeństwa W Polsce. Zmiany Na Przestrzeni Lat 2002-2014”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 3 (2):70-87. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/220.