Jarnicki, Damian. 2017. „Przewartościowania I Adaptacje. Epilog Nordyckiej bezaliansowości?”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 3 (2):51-69. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/219.