Bartosik, Łukasz. 2017. „Prawo Do Posiadania I Noszenia Broni W II Poprawce Do Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki - ujęcie Oryginalistyczne”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 3 (2):27-42. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/217.