Wierzbicki, Marcin. 2017. „Miejsce Policji W życiu społecznym”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 3 (1):145-57. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/212.