Stempień, Marta. 2017. „Dzihadyzm a Tworzenie Quasi-państw. Funkcjonowanie «państw dżihadystycznych» W Przestrzeni międzynarodowej - Studium porównawcze”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 3 (1):134-44. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/211.