Smaga, Daniel, i Marcin Mazurek. 2017. „Specyfika Zadań Polskiej Policji Wobec Terroryzmu”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 3 (1):122-33. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/210.