Liśniewska, Helena. 2017. „Odzyskiwanie Izolowanego Personelu - Nowy Kierunek W Siłach Zbrojnych RP?”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 3 (1):113-21. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/209.