Krzemińska, Agata. 2017. „System Opieki Nad Weteranami W Republice Estońskiej”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 3 (1):96-112. https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/208.