Lewandowski, Mateusz. 2019. „Bezpieczeństwo Energetyczne W Problematyce bezpieczeństwa Narodowego”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 5 (1):168-85. https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.13.