Kamiński, Mariusz Antoni. 2019. „Służby Wywiadowcze I Kontrwywiadowcze W Strukturze organów państwa Republiki Estonii”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 5 (1):121-34. https://doi.org/10.34739/dsd.2019.01.09.