Vilks, Andrejs, i Aldona Kipāne. 2020. „Korupcja Przeszkodą W Walce Z Narkotykami ”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 5 (2):166-80. https://doi.org/10.34739/dsd.2019.02.10.