Kądziołka, Kinga. 2016. „Przestrzenne zróżnicowanie zagrożenia przestępczością W Polsce”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 2 (2). https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/150.