Wawrzyniak, Marcin. 2016. „Prywatyzacja Sektora bezpieczeństwa Militarnego”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 2 (1). https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/147.