Kos, Olgierd, Hanna Sienkiewicz-Kaya, i Sylwia Zakrzewska. 2016. „Patriotism in the Face of Modern Threats”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 2 (1). https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/143.