Makowska, Joanna. 2016. „Rola zarządzania Kryzysowego W Systemie zarządzania bezpieczeństwem Narodowym”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 2 (1). https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/142.