Lasota, Anna. 2016. „Służba Kobiet W Policji Republiki Słowenii Jako Przejaw Feminizacji Formacji Policyjnych państw Unii Europejskiej”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 2 (1). https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/141.