Jarnicki, Damian. 2016. „Mocarstwowe Przebudzenie Kremla W możliwych Konfiguracjach Nowego ładu międzynarodowego”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 2 (1). https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/140.