Czubaj, Anna. 2016. „Miejsce Jednostki We współczesnym Pojmowaniu bezpieczeństwa”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 2 (1). https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/139.