Brzezińska, Diana. 2016. „Problematyka Regulacji «narzędzi hackerskich» W Polskim Kodeksie Karnym”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 2 (1). https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/138.