Leśniewski, Kamil. 2015. „Nagranie Prywatne Jako dowód W Sprawie Karnej W świetle Nowelizacji k.p.K”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 2 (1). https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/106.