Franczyk, Maria. 2015. „Od bezpieczeństwa Do Interwencjonizmu”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 2 (1). https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/103.