Biardzka, Edyta, i Sylwia Daniluk. 2015. „Zjawisko Terroryzmu Jako Element kształtujący Miejską Przestrzeń Publiczną”. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności 2 (1). https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/102.