ZULCZYK, M. Zjawisko islamskiego terroryzmu samobójczego kobiet. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, [S. l.], v. 1, n. 1, 2015. Disponível em: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/95. Acesso em: 1 paź. 2023.