HERNACKA-JANIKOWSKA, Anna. Nowelizacja art. 258 kodeksu karnego w świetle dynamiki zjawiska przestępczości zorganizowanej. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 123–135, 2023. DOI: 10.34739/dsd.2023.01.10. Disponível em: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/3374. Acesso em: 22 lip. 2024.