SWOBODA, Piotr. Minister Koordynator do spraw Służb Specjalnych w Polsce w latach 1997 – 2020. Cywilna kontrola czy polityczna ingerencja? . De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, [S. l.], v. 7, n. 1, 2021. DOI: 10.34739/dsd.2021.01.08. Disponível em: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/2499. Acesso em: 18 lip. 2024.