SMAGA, D. .; MAZUREK, M. . Specyfika zadań polskiej Policji wobec terroryzmu. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 122–133, 2017. Disponível em: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/210. Acesso em: 23 wrz. 2023.