KĄDZIOŁKA, K. Przestrzenne zróżnicowanie zagrożenia przestępczością w Polsce. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, [S. l.], v. 2, n. 2, 2016. Disponível em: https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/150. Acesso em: 18 maj. 2024.