Drygiel-Bielińska, M. (2015). Podejście systemowe w badaniach bezpieczeństwa. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 2(1). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/97