Zulczyk, M. (2015). Zjawisko islamskiego terroryzmu samobójczego kobiet. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 1(1). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/95