Rudnicka, M. (2015). Struktura demograficzna i społeczno-zawodowa mniejszości ukraińskiej w Polsce . De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 1(1). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/94