Pala, M. (2015). Wybrane aspekty bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni . De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 1(1). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/93