Niewiada, O. . (2015). Katalog zbrodni wojennych w świetle Statutu Stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 1(1). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/92