Krzewniak, D. (2015). Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 1(1). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/90