Florczak, A. (2015). Mechanizmy i problemy psychosfery i somatosfery bezpieczeństwa zdrowotnego . De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 1(1). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/88