Ciołek, Łukasz, & Przychodzień, J. . (2015). Ewolucja instytucji koncesji w prawie polskim po 1988 roku . De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 1(1). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/87