Charymska, E. . (2015). Zabytki i dzieła sztuki, jako przedmioty ochrony . De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 1(1). Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/86