Mrozek, J. (2023). Charakterystyka bezpieczeństwa religijnego w Republice Słowackiej. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 9(1), 175–188. https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.13 (Original work published 28 wrzesień 2023)