Hernacka-Janikowska, A. (2023). Nowelizacja art. 258 kodeksu karnego w świetle dynamiki zjawiska przestępczości zorganizowanej. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 9(1), 123–135. https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.10 (Original work published 28 wrzesień 2023)