Klimkowski, G., Noga, H., & Garbarz-Glos, B. B. (2023). Aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją i dystrybucją przewodów poliamidowych. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 9(1), 136–150. https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.11 (Original work published 28 wrzesień 2023)