Agara, T., Usamotu, B. O., & Akinrinde, O. (2022). Schizma doktrynalna i polityka religijnego sektarianizmu w islamie: Zrozumienie pierwotnej przyczyny sekciarskiego i religijnego terroryzmu na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej . De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 8(1), 179–201. https://doi.org/10.34739/dsd.2022.01.12