Rutkowska, P. (2018). Wokół rozważań nad międzynarodowym systemem ochrony dóbr kultury w konfliktach zbrojnych. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 4(2), 158–173. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/269