Śliwińska, A. . (2018). Zagrożenia dla lotnictwa cywilnego. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 4(1), 207–218. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/258