Piontek, Łukasz. (2018). Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi przez Policję i Straż Graniczną na terytorium RP. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 4(1), 193–206. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/257