Pieróg, I. (2018). Rola Sił Zbrojnych w procesie budowania pokoju - casus Bośni i Hercegowiny. De Securitate Et Defensione. O Bezpieczeństwie I Obronności, 4(1), 178–192. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/desecuritate/article/view/256